Hợp Long | Thiết Kế, Thi Công Nhà Thép Tiền Chế Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP VÀ XÂY DỰNG HỢP LONG

Địa chỉ: Số 02 Đường 30/4, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

VPĐD: Số 186 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi

Điện thoại: 090 4444 209 - 0977 818 727
Email: xaydunghoplongdn@gmail.com

Dự án mới

Dự án đang thi công

Dự án đã thi công